27 maart 2015

Van der Paauw (SGP) bezoekt jaarlijkse opening kreeftenseizoen

SGP-raadslid Florus van der Paauw heeft donderdag 26 maart 2015 de traditionele opening van het kreeftenseizoen bijgewoond. Op deze jaarlijks terugkerende dag wordt promotie gegeven aan de Oosterscheldekreeft.

Tijdens deze opening neemt normaal gesproken een bekend persoon de ‘eerste kreeft’ in ontvangst, die dan geveild wordt, waarvan de opbrengst aan het goede doel wordt geschonken. Donderdag 26 maart viel die eer te beurt aan oud-minister van Financiën Gerrit Zalm.

Aansluitend werd door de genodigden gebruik gemaakt van de maaltijd, waarin uiteraard de kreeft centraal stond.

Zoals eerder al vermeld werd, heeft SGP-raadslid Van der Paauw, in december 2014 vragen gesteld aan het college over de stort van zeegrind door Rijkswaterstaat. Door de stort van dit zeegrind zou de leefomgeving van de kreeft in gevaar komen. De provincie heeft n.a.v. overtredingen van de vergunningsvoorschriften een dwangsom opgelegd.