9 december 2014

Van der Paauw (SGP) vraagt aandacht voor de kreeftenvisserij

SGP-raadslid Florus van der Paauw heeft in de commissievergadering van Openbare Ruimte afgelopen maandag aandacht gevraagd voor de afdekking van stortingen op de Oosterscheldebodem. Stortingen op de Oosterscheldebodem worden door Rijkswaterstaat uitgevoerd om uitschuring van de bodem te voorkomen. Eerder was door diverse belangenorganisaties aan de bel getrokken om staalslakken af te dekken met breuksteen. Onlangs kwam in het nieuws dat Rijkswaterstaat dit niet met de in de vergunning opgenomen breuksteen afdekt, maar met wat fijner zeegrind. Van der Paauw vroeg zich af wat het college gaat doen, zodat Rijkswaterstaat zich wel degelijk aan de voorwaarden in de vergunning gaat houden en de staalslakken met het gewenste breuksteen gaat afdekken, zodat het leefgebied van de kreeften wordt gewaarborgd.