16 februari 2016

Van der Paauw(SGP): ‘Nederland, een land van eenheid in verscheidenheid’

De SGP-fractie heeft in de gemeenteraadsvergadering van 28 januari 2016 tegen een door de PvdA ingediende motie gestemd voor het opnemen van de Regenboogvlag in het vlaggenprotocol van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Fractievoorzitter Florus Van der Paauw gaf tijdens de behandeling van de motie aan, evenals Leefbaar Schouwen-Duiveland eerder in het debat, dat we ons in deze tijd drukker zouden moeten maken om andere zaken in de wereld dan het hijsen van een vlag.

Leefbaar Schouwen-Duiveland had eerder in het debat aangegeven dat we ons druk zouden moeten maken of onze ouders nog wel de zorg krijgen die ze verdienen, de wereld in brand staat en daardoor vele mensen moeten vluchten. Daarnaast gaf fractievoorzitter Lievense aan dat voor de LHBT-gemeenschap de rechten grondwettelijk verankerd zijn en door een groot deel van de bevolking worden nageleefd, wat ook voor andere gemeenschappen geldt. Het hijsen van de Regenboogvlag zou wat Leefbaar Schouwen-Duiveland betreft dan ook een ondermijning zijn van de andere gemeenschappen betreffen. Voor de fractie kwamen de grondwettelijke rechten van ieder in Nederland tot uiting in de Nederlandse vlag en wezen daarmee het hijsen van de Regenboogvlag af.  Ook andere raadsfracties gaven aan weinig te voelen voor het hijsen van de Regenboogvlag tijdens Coming Out Day.

Van der Paauw sprak zijn waardering uit voor de nuchtere kijk op dit onderwerp door een meerderheid van de collega-fracties. Daarnaast gaf hij aan dat de SGP voor de inrichting van het leven haar inspiratie haalt uit de Bijbel, terwijl anderen deze halen uit hun eigen inspiratie. Van der Paauw gaf aan dat Nederland wat de SGP betreft een land van eenheid in verscheidenheid is.

De Regenboogvlag is een vlag die de diversiteit van geaardheid(homoseksueel, lesbienne, transgender, biseksueel) moet uitbeelden vanwege de vele kleuren binnen de vlag. De vlag, die jaarlijks  op 11 oktober tijdens Coming Out Day wordt gehesen op diverse overheidsgebouwen is bedoeld om aandacht te vragen voor de minderheidspositie van deze groep.

De motie kreeg echter onvoldoende steun. Naast indiener PvdA, kreeg de motie steun van D’66 en SP!