16 februari 2022

Van (v)echtscheiding naar overleg

De SGP staat voor een stabiel en liefdevol gezin als pijler van de samenleving. Door het enorme aantal scheidingen staat deze pijler onder zware druk.

De SGP zal zich daarom inzetten om subsidie te verstrekken ter voorkoming van scheidingen, zoals bijvoorbeeld subsidie op relatietherapie of persoonlijke coaching.

Mochten partners ondanks preventie toch gaan scheiden en er zijn kinderen, dan zal de SGP zich inzetten om een subsidie te verstrekken zodat partijen een zo laag mogelijke drempel zullen hebben om zich te laten bijstaan door professionals van bijvoorbeeld de VVCP.

Kandidaat Wim Houtekamer wilt u daar meer uitleg over geven in onze campagne video. In het verkiezingsprogramma is daar meer over te lezen.