28 april 2015

Verslag informatiebijeenkomst Brouwerseiland

Op 30 maart 2015 was er een openbare informatiebijeenkomst over het beeldkwaliteitsplan van het Brouwerseiland, beter bekend als “de Jachthaven van de toekomst”. Er was een grote opkomst, onder de aanwezigen waren veel recreatieondernemers, windsurfers, raadsleden en andere belangstellenden.

Het Brouwerseiland is een plan voor een groot vakantiepark met vijf- tot zeshonderd woningen en  een jachthaven van drie- tot vierhonderd ligplaatsen, wat moet gaan verrijzen in het Grevelingenmeer op de Brouwerdam. Dit wordt ontwikkeld door architectenbureau Zeelenberg (bekend van ondermeer de ontwikkeling van Port Zelande)  samen met Boskalis. Volgens wethouder Verseput gaat Brouwerseiland veel werkgelegenheid opleveren, waaronder ook voor 10 mensen van de Zuidhoek.

De reacties op het gepresenteerde plan waren verdeeld. Vooral de windsurfers maakten zich zorgen of er met de aanleg van het Brouwerseiland nog wel voldoende wind en parkeerplaatsen voor hen overblijven. Er werd richting de surfers toegezegd dat er een windonderzoek zal komen om de gevolgen van de veranderende wind in kaart te brengen.

De SGP heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat eerst de bestaande vispercelen en hun vissers voldoende gecompenseerd moeten worden, voordat er gebouwd mag gaan worden. De besprekingen met de betreffende vissers zijn bijna afgerond.

Recent is bekend geworden dat de initiatiefnemers het plan hebben aangepast na gesprekken met potentiele kopers. Tevens hebben de initiatiefnemers aangekondigd een 2e windonderzoek uit te voeren in nauwe samenwerking met de windsurfers.

Namens de SGP was gemeenteraadslid Florus van der Paauw bij deze informatiebijeenkomst.