2 maart 2015

Wereldregio deelt in column SGP-er Van den Berge verkiesbare plaats toe in Provinciale Staten

Wereldregio heeft bij monde van hoofdredacteur Aad van der Wouden wellicht per abuis SGP-fractievoorzitter Kees van den Berge de 4e plaats op de kandidatenlijst van de SGP voor Provinciale Staten toebedeeld. Dit blijkt uit zijn geschreven column ‘Vrije stemmen’ in de krant van 27 februari 2015. Naar aanleiding van de kandidatenlijsten van de diverse partijen heeft hij een analyse gemaakt wat dit betekent voor de Schouwse afvaardiging na D.V. 18 maart 2015.

In werkelijkheid is Van den Berge door het provinciaal bestuur van de SGP op plaats nr. 6 geplaatst, waarbij het maar de vraag is of Van den Berge in Provinciale Staten plaats zal nemen. Hiervoor zal de SGP een vijfde zetel(nu heeft de SGP er vier) moeten behalen en tevens deel moeten nemen aan het college van Gedeputeerde Staten, waardoor Van den Berge door zou schuiven. Wel is er de mogelijkheid om via voorkeursstemmen in Provinciale Staten te komen. Afhankelijk van de opkomst zijn voor een voorkeurszetel ca. 1.000 – 1.200 stemmen (25% van de kiesdeler) nodig. Op Schouwen-Duiveland stemden tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 2011 ca. 1.900 mensen op de SGP.