HomeBestuur

Bestuur

Per 1 januari 2017 zijn de zes op het eiland actieve plaatselijke kiesverenigingen opgeheven en opgegaan in één eilandelijke afdeling. 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

> Bram Slingerland, voorzitter

> Henry Boogaard, secretaris

> Marcel Boot, penningmeester

> Arco Schot

> Christiaan Stouten

> Julian Pieper