Meer cameratoezicht en bodycams

Meer cameratoezicht en bodycams


Bij overlast moet er sneller en gerichter cameratoezicht ingezet worden. Bodycams (een camera op het uniform) moeten ingezet worden als middel in de strijd tegen alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren.

Laatste actualiteiten

SGP Schouwen-Duiveland organiseert seminar over (economische) vitaliteit Schouwen-Duiveland

SGP Schouwen-Duiveland organiseert seminar over (economische) vitaliteit Schouwen-Duiveland

5 feb. 2018
21 april: Partijdag

21 april: Partijdag

1 feb. 2018 |
24 april: Jubileumbijeenkomst

24 april: Jubileumbijeenkomst

1 feb. 2018 |
Overige artikelen