Betaalbaar wonen voor jong én oud

Wonen en werken zijn belangrijke onderwerpen voor de gemeente. 

Een evenwichtig woningaanbod is belangrijk: daardoor wordt Schouwen-Duiveland aantrekkelijk voor inwoners. Hierbij moet oog zijn voor de verhouding tussen huur- en koopwoningen en ook voor de verschillende prijsklassen en type van koopwoningen. De SGP heeft de afgelopen jaren middels verschillende initiatieven er voor gezorgd dat het beleid daar gereed voor is. Nu moeten we vaart maken met de uitvoering, alle seinen staan op groen.

Het ruimtelijk beleid van de SGP is gebaseerd op Bijbels rentmeesterschap.

Bij uitbreiding van een stad of dorp, moeten zeker ook de inbreidingsmogelijkheden worden bekeken. Verduurzaming van de ruimtelijke ordening is een leidend principe. Ontwikkelingen moeten passen bij de identiteit van de woonomgeving.

Schouwen-Duiveland heeft een rijke geschiedenis. Dat is te zien aan historische gebouwen met diverse bouwstijlen en aan archeologische vondsten en cultuurlandschappen. Schouwen-Duiveland kenmerkt zich door rust en ruimte en heeft hierdoor een aantrekkelijk woon- en leefmilieu. De SGP wil ruimte bieden met respect voor deze waarden.

Wonen, leren en werken moeten integraal worden benaderd. Door werk in de regio, het gemiddelde opleidingsniveau van inwoners en de aanwezige onderwijsvoorzieningen te combineren, kunnen specifieke huisvestingsopgaves ontstaan. Er moet veel meer aandacht komen voor eigen jeugd zodat zij hier kunnen blijven wonen en daarnaast is doorstromen van andere specifieke doelgroepen ook belangrijk.

Lees meer in het verkiezingsprogramma.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.